die toch duur zijn betaald

Persoonlijk

Over de auteur:

Clara M. van Dijk studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen (Duitse taal en letterkunde), het London Bible College (nu London School of Theology), en University of the Nations te Hawaii, USA (pastoraat).

Ze was meerdere jaren verbonden aan enkele zendingsorganisaties, en publiceerde diverse boeken* (waarvan er ook in het Engels twee op deze Website staan). Deze boeken mogen worden gedownload voor eigen persoonlijk gebruik!

Deze website geeft geen specialistische hulp, maar raad en bemoediging vanuit Bijbels perspectief, voor alledaagse moeilijkheden die elke Christen op zijn of haar pad kan aantreffen.

Onzekerheid, het bouwen van relaties, schuldgevoelens – wat moet je ermee?  Hoe lees ik de Bijbel?  Het zijn slechts enkele van de vele onderwerpen waarbij deze Website kan helpen!

De Website is specifiek bedoeld voor allen die de wens hebben om volgens de Bijbel te willen leven, dus niet zozeer voor andersdenkenden. Niet iedereen in Nederland wil dat – maar laten we zeer dankbaar zijn voor de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst in ons democratisch georiënteerde land…

NB: De preken zijn opgenomen in Arnhem, bij Vluchtheuvel – De Pinksterzending in Arnhem. .

(Verdere Link: Meer informatie over ‘Moesje Alt’ – www.goudenschoven.nl ).

GEDRUKTE BOEKEXEMPLAREN VAN DEZE WEBSITE

U kunt vooralsnog via internet ook een gedrukt exemplaar bestellen (niet gratis!) van de volgende boeken:

“Niet schuldig meer”- boek                  :  http://www.boekhandel.org/product/9789066591806

“Op weg naar vernieuwing” – boek     : http://www.boekhandel.org/product/9789057191572

“On the road to renewal” – book            : http://www.boekhandel.org/product/9789057191619

*)  Daarnaast medeauteur van ”So ist es heute” (met G. Wohlgemuth-Berglund, Wolters-Noordhoff, Groningnen (1973);  en “1992, en hoe verder?” (met S. Poorta, Moria, Hilversum (1988).

Verder editeur van de oorspronkelijke manuscripten voor de radioboodschappen van Corrie ten Boom, in

“Spiegel van Gods heerlijkheid” en “Een boodschap van overvloed” (uitg. Trans World Radio, 1993 en 1996).

(Ook verkrijgbaar in het Engels bij Zondervan Publishing House: “Reflections of God’s glory”,  en “Messages of Gods Abundance”, Grand Rapids USA (1999 en 2002)).

DISCLAIMER:

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.gratis-antwoorden.nl (waarbij steeds eveneens verwezen wordt naar www.gratisantwoorden.nl).  Door deze website te bezoeken of de daarop aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De auteurs en samensteller(s) behouden zich steeds het recht voor, om de op of via deze website aangeboden informatie te wijzigen.

Gebruik van deze website:

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene, niet-specialistische informatie.  Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.. Hoewel de auteurs en samenstellers zo zorgvuldig mogelijk tewerk gaan bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij ook gebruik maken van bronnen die zij betrouwbaar achten op het moment van samenstelling, wijzen zij elke aansprakelijkheid ten aanzien van de geboden informatie van de hand; en als zij informatie van  derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via die websites aangeboden informatie door hen wordt aanbevolen. Zij aanvaarden ook hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, en het gebruik van eventuele links is voor eigen risico, evenals het gebruik van deze website.

De auteurs en samenstellers van deze website www.gratis-antwoorden.nl behouden zich alle rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, zoals teksten en foto’s. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te wijzigen,  te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur(s).

U mag informatie op deze website wél afdrukken en/of gratis downloaden voor eigen persoonlijk gebruik, thuis en in uw kerk!